Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

१. मनोरञ्जनकालागी समय निकाल्ने र आफुलाई मनपर्ने काम गर्ने ।

२. भावना र बिचार आदानप्रदान गर्ने ।

३. खानपान, सरसफाई र शारीरिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिने ।

४. आफैलाई चुनौति दिने किसिमका काम गर्ने ।

५. तनाव बिरुद्ध निरन्तर अभ्यास गर्ने ।

ताजा अपडेट